Kongremize tam metinler 07 Ağustos 2017 tarihine kadar kabul edilecek olup bu tarihten sonra süre uzatılmayacaktır.

Teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

ICCHT-2017 DÜZENLEME KURULU

Duyuru Tarihi: 01 Ağustos 2017